دوره دستگاه شناسی ایرانی

قیمت این دوره : 1.680.000 تومان میباشد

  •  بررسی تمامی دستگاه های ایرانی (شور، سه گاه، و…)
  •  بررسی تمامی آوازهای دستگاه های ایرانی( ابوعطا ، دشتی، و…)
  •  بررسی تمامی گوشه های پرکاربرد دستگاه ها و آواز ها(عشاق، جامه دران، و …)
  •  اجرای تمامی مثالها روی ساز و تشریح آنها
  •  بررسی تئوریک تمامی دستگاه ها و آوازها و گوشه ها
  •  بررسی مقامهای پرکاربرد در موسیقی شرقی (مقام صبا، مقام راست)
  •  همراه با جزوه کامل تمام جلسات (به صورت فایل PDF)
  •   همراه با جزوه معرفی کوک های مختلف تکنواز ویولن در دستگاه های مختلف (به صورت فایل PDF)
  • 1 جلسه پشتیبانی آنلاین دوره برای پاسخگویی به سوالات و رفع اشکالها.

این دوره برای سطوح متوسط تاپیشرفته کاربردی میباشد.