دوره گام شناسی

قیمت این دوره : 1.490.000 تومان میباشد

  • معرفی تمامی گامها به صورت تئوری و عملی.
  •  اجرای هرگام همراه با نت مصور و تشریح گام به صورت ویدیو آموزشی.
  • همراه بودن فایل پیانو جهت تمرین هنرجو در 3 روش برای هرگام همراه با مترونوم.
  • همراه با سوالات تستی برای سنجش میزان یادگیری هنرجو از دوره.
  •  تشریح گامهای (مدهای) کلیسایی.
  • معرفی روش تشخیص سریع گام ملودیها.
  • 1 جلسه پشتیبانی آنلاین دوره  برای پاسخگویی به سوالات و رفع اشکالها

این دوره برای هنرجویانی که تازه شروع به یادگیری ویلن کرده اند کاربردی نیست.